Organum UAB
 1. Vilniaus Šv. Kazimiero bažn., JAV firmos „Allen“ ADC-6300 modelio, 3 manualų su pedalais, 56 registrų vargonai, 1991 m.
 2. Klaipedos Marijos Taikos Karalienes bažn., JAV firmos „Allen“ ADC-6300 modelio, 3 manualų su pedalais, 56 registrų vargonai, 1991 m.
 3. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažn. JAV firmos „Allen“ , ADC -7300 modelio, 3 manualų su pedalais, 66 registrų vargonai, 1992 m.
 4. Kauno Kristaus Prisikelimo bažn. JAV firmos „Allen“ 4 manualų su pedalais , 85 registrų vargonai, dar neinstaliuoti
 5. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažn., JAV firmos „Allen“ MDS-15 modelio, 2 manualų su pedalais, 31 registrų vargonai, 1992 m.
 6. Vilniaus Šv. Kazimiero bažn. Religinės muzikos centras, JAV firmos „Allen“ ADC 430 modelio, 2 manualų su pedalais, 27 registrų vargonai , 1992 m.
 7. Panevėžio Švč. Trejybės bažn., JAV firmos „Allen“ MDS-1 modelio, 2 manualu su pedalais, 25 registrų vargonai, 1993 m.
 8. Pinsko / Baltarusija/ Vargonų muzikos salė, JAV firmos „Allen“, MDS-1 modelio, 25 registrų, 2 manualų su pedalais vargonai, 1994 m.
 9. Stavropolio / Rusija/ Vargonų muzikos centras , JAV firmos „Allen“ modelio MDS-70S, 65 registrų, 3 manualų su pedalais vargonai, 1994 m.
 10. Vilniaus Religinės muzikos centras, JAV firmos „Allen“ AP-4 modelio, 37 registrų, 2 manualų su pedalais vargonai, 1995 m.
 11. Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažn., JAV firmos „Allen“ MDS-1 modelio, 2 manualų su pedalais , 25 registrų vargonai, 1995 m.
 12. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažn., JAV firmos „Allen“ MDS-80S modelio, 4 manualų su pedalais, 85 registrų vargonai, 1995 m.
 13. Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika“, olandų firmos „Johannus“ Opus 1 modelio, 1 manualo, 20 registrų vargonai, 1995 m.
 14. Lietuvos muzikos akademija, JAV firmos „Allen“ MDS-2 modelio, 2 manualų su pedalais, 37 registrų vargonai, 1995 m.
 15. Kauno Švc. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių Seserų vienuoliniai namai, JAV firmos „Allen“ AP-3 modelio, 2 manualų su pedalais, 26 registrų vargonai, 1995 m.
 16. Alytaus Šv. Kazimiero bažn., JAV firmos „Allen“ AP-4 modelio, 2 manualų su pedalais, 37 registrų vargonai, 1996 m.
 17. Utenos muzikos mokykla , JAV firmos „Allen‘‘ MDS-2 modelio, 27 registrų, 2 manualų su pedalais vargonai, 1996 m.
 18. Kaltinenu Šv. Jono Krikštytojo bažn. JAV firmos „Allen“ MDS-1 modelio, 2 manualų su pedalais, 25 registrų vargonai, 1996 m.
 19. Kolainiu Švč. M. Marijos bažn., JAV firmos „ Allen“ , AP-4 modelio 2 manualų su pedalais, 37 registrų vargonai, pastatyti 1997 m.
 20. Jelgavos /Latvija/ katalikų bažn., JAV firmos „Allen“ AP-8 modelio, 39 registrų, 3 manualų su pedalais vargonai, 1998 m.
 21. Kauno Šv. Kazimiero bažn., olandų firmos „Johannus“ Sweelinck-20 modelio, 2 manualų su pedalais, 47 registrų vargonai, 2000 m.
 22. Liepajos /Latvija/ baptistų bažn., olandų firmos „Johannus“ Rembrandt -3070 modelio, 3 manualų su pedalais, 48 registrų vargonai, 2002 m.
 23. Utenos Dievo Apvaizdos bažn., vokiečių firmos „Ahlborn“ Hymnus H-6 modelio, vieno manualo, 13 registrų vargonai , 2002 m.
 24. Nidos Šv.Marijos Krikščioniu pagalbos bažn. olandų firmos „Johannus“ Rembrandt -4090 modelio, 4 manualų su pedalais, 69 registrų vargonai, pastatyti 2004 m.
 Apie įmonę
 Fortepijonai ir pianinai
 Vargonai (kompiuteriniai)
 Vargonai
 Klavesinai
 Digitaliniai pianinai
 Akordeonai
 Mediniai pučiamieji instrumentai
 Variniai pučiamieji instrumentai
 Styginiai
 Arfos ir čelestos
 K. Orfo instrumentai
 Kita

Parašykite mums, kokie muzikos instrumentai jus domina - organum@takas.lt

     Dainius Sverdiolas
     UAB „Organum“
     S. Konarskio g. 9-2
     LT-03109 Vilnius, Lietuva
AB SEB bankas, banko kodas 70440
a/s LT09 7044 0600 0115 5982
Įmonės kodas: 123884954
PVM mokėtojo kodas: LT 238849515
Tel.: +370 5 265 26 26
Mob. tel.: +370 698 372 21
Faks.: +370 5 278 47 83
El. paštas: organum@takas.lt